Juridische hulp voor ambtenaren

Advocatenkantoor Leeuwarden is ook gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. We kunnen helpen en adviseren aan zowel werkgevers- als werknemerszijde. We hebben ruime ervaring in het optreden in geschillen over de uitleg en toepassing van cao’s, wachtgeldregelingen, ontslagzaken, arbeidsgeschillen en andersoortige geschillen in deze sector. Dit rechtsgebied lijkt dan ook veel op het arbeidsrecht, maar het ambtenarenrecht kent een geheel andere wijze van procederen en adviseren en vergt dus de nodige kennis en expertise.

Proces binnen het ambtenarenrecht

Ambtenarenzaken komen in eerste instantie bij een bezwarencommissie terecht en vervolgens bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De kantonrechter doet dus, in tegenstelling tot het arbeidsrecht, geen uitspraken in ambtenarenzaken. De kantonrechtersformule is in veel gevallen ook niet van toepassing, in plaats daarvan is er een suppletieregeling.

Wilt u meer weten over het ambtenarenrecht of over onze diensten op dit gebied? U kunt bij ons kantoor in Leeuwarden terecht voor advisering en het voeren van procedures binnen dit rechtsgebied. We kunnen zowel werknemers als werkgevers binnen de overheid helpen bij conflicten op de werkvloer of voor deskundige adviezen. Schakel bij conflicten op de werkvloer altijd op tijd professionele juridische hulp in, voordat de problemen uit de hand lopen: uw toekomst kan er vanaf hangen.